Klik op een organisatie voor meer informatie.

Stichting Garantie Reisgelden (SGR)

Yaiza Travel (KvK nummer 20143237) is aangesloten bij SGR. J kunt dit controleren via www.sgr.nlBinnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Yaiza Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in ons programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Voor nadere informatie over de Stichting Calamiteitenfonds reizen: www.calamiteitenfonds.nl
 

 

voorkeuren Aanvragen
U heeft nog geen voorkeuren geselecteerd
Direct Reserveren
YAIZA TRAVEL

Hollands Diepstraat 4
4709 PH Nispen

0165 36 45 22

KVK 20143237

yaiza@yaizatravel.nl